Undervisning i kunst og design for børn

Velkommen


– til fordybelse, nærvær og kreativitet sammen med andre
Hos ARTDAY underviser vi børn og unge, på både faste uge-forløb og på kortere workshops i weekender og ferier. Vi underviser i små grupper, med ca. 8 elever i alderen fra 8-15 år.


Vi arbejder bredt inden for billedkunst og håndarbejde. Vi bruger forskellige designværktøjer i processen, hvor tegning er vores vigtigste redskab. Alle projekter starter med skitsering, uanset om det er linoleumstryk eller om vi skal designe et mønster til et tufte-projekt.


Vi prioriterer materialer af høj kvalitet og sætter krav til det æstetiske og til kvaliteten af udførelsen. Det betyder at de projekter der bliver lavet på ARTDAY er super gennemarbejdede. Vi gør meget ud af montering og færdiggørelse af børnenes værker, så det med stolthed kan bringes med hjem. En ARTDAY gave er i høj kurs har jeg hørt.


Vi har stort fokus på betydningen af det sociale samvær og det styrkes bla.a ved at vi deler både vores tvivl og vores “yes” oplevelser med hinanden. På ARTDAY er der plads til fordybelse og tid til det enkelte barn.Hos ARTDAY


…ser vi Kreativitet som et redskab til fordybelse


…udtrykker børn og unge deres tanker og fantasi visuelt


…styrkes den sociale læring der giver børnene mulighed for et nyt ståsted


…skabes bærende relationer, der bidrager positivt til elevens egen fortælling


Velkommen til ARTDAY

Tine